female leader engineer intervjuar talent eye
 

Foto: Female Leader Engineer

Foto: Female Leader Engineer

 
jämn maktbalans i näringslivet
 

Female Leader Engineer skapades för att uppnå jämn maktbalans i näringslivet. Forskning visar på att mångfald levererar bättre resultat, mer innovation och högre kreativitet. Vi måste ha insikt i, och agera kring omedvetna fördomar och förutfattade meningar som kan leda till dåliga rekryteringar. Talent Eye har därför valt att vara samarbetspartner med Female Leader Engineer. 
 

Läs hela intervjun med Talent Eye VD, Tobias Porserud

SKRIVEN AV: LOVISA WESTERLUND

 

Vill du också jobba med topptalanger?