4 eftertraktade kunskaper, för en ljus framtid inom AI

TE-AI-Image.jpg

De fyra mest eftertraktade AI-kunskaperna!

Användningen och utvecklandet av artificiell intelligens ökar för varje dag som går! Den typiska AI-datorn kan idag både avläsa och utföra handling på information med väldigt hög träffsäkerhet, något som både gäller exempelvis en självkörande bil men även mer repetitiva arbeten såsom redovisning och rapportering.

Det finns därför tydliga indikationer på att AI kommer att förändra stora delar av hur människor integrerar och arbetar digitalt, och detta i en snabb takt med tanke på utvecklingshastigheten.

För att hänga med och anpassa sig utefter dessa faktum har vi nedan listat fyra av de mest eftertraktade kunskaperna på detta område:

TE-AI-Image2.jpg

Maskininlärning

 • Grunden för maskininlärning bygger på att utveckla system som automatiskt både kan lära och utveckla sig baserat på tidigare händelser, utan att behöva addera denna funktionalitet genom manuell programmering. Dessa algoritmer fokuserar därmed på utvecklingen av program som både får tillgång till data samt möjligheten att baserat på denna data förbättra sig. Maskininlärning bygger på datorvetenskap samt statistik och kan delas in i tre kategorier:

  • Övervakad inlärning: Denna metod bygger på att ge datorn redan sorterad data. Den övervakade algoritmen analyserar därefter datan för att hitta mönster och funktionalitet. När algoritmen sedan löst problemet lagras denna metod för att snabbare och enklare kunna lösa och hitta nya mönster.

  • Ej övervakad inlärning: I detta scenario får system osorterade data med målet om att datorn själv ska lösa problemet utan någon form av support. Dessa algoritmer är i många fall väldigt mycket mer komplexa på grund av att den saknar övervakning och support, utan ska själv orientera sig fram till lösningen.

  • Förstärkt inlärning: En metod där mjukvaruagenter och maskiner tillsammans och automatiskt arbetar för att nå idealt mål baserat på dess kontext.

 • Fördelar med maskininlärning för artificiell intelligens

  • Snabba analyser och bearbetning av data

  • Hantering av stora mängder data från flera källor

  • Finansiell analys

  • Upptäcka nätverksintrång

 • Applicering av maskininlärning

  • Maskininlärning är av stor betydelse när det kommer till cybersäkerhet

  • Det kan användas för att upptäcka bedrägeri

  • Maskininlärning kan även användas för medicinsk diagnostisering

 • Här kan du lära dig mer om maskininlärning (gratis):

TE-AI-Image5.jpg

Python

 • Python är ett mycket användbart och robust objekt-orienterat programmeringsspråk med fokus på RAD (Rapid Application Programming). Med ett ständigt uppdaterat och utökat bibliotek så lämpar det sig åt utvecklare som vill kunna ta sig an projekt med stor variation. Projekt som kan vara för mobila applikationer, webbapplikationer eller artificiell intelligens. En annan fördel med Python är även den enkla strukturen, med relativt liten terminologi och tydlig syntax. Koden är enkel att läsa, effektiv att underhålla och att kombinera med andra språk, såsom C, C++ och Java. Det kan även väldigt mångsidigt och kan användas på många olika plattformar

 • Fördelar med Python för artificiell intelligens

  • Förbyggda bibliotek

  • Smidigt kodspråk

  • Plattformsbredd

  • Flexibilitet

 • Applicering av Python

  • Säkerhetsövervakning

  • Heuristisk klassificering

  • Förutsägelse

 • Här kan du lära dig mer om Python (gratis)

TE-AI-Image4.jpg

Java

 • Java är, precis som Python, ett objektorienterat programmeringsspråk som strävar efter att vara designat för att kräva så få beroenden av nya implementeringar som möjligt. Det fungerar på flera olika plattformar och är ett av de mest populära programmeringsspråken i hela världen. Javas syntax bygger till stor del på C och C++ och hanterar buggar på ett väldigt smidigt vis. Det är även snabbt, kraftfullt och säkert. En annan fördel är att Java erbjuder så kallad ”multi-threading”, vilket innebär att det går att skriva program som utför olika uppgifter samtidigt.

 • Fördelar med Java:

  • Skalbarhet

  • Lämpligt för stora projekt

  • Plattformsbredd

 • Applicering av Java

  • Datafiltrering

  • Chattbottar

 • Här kan du lära dig Java (gratis)

TE-AI-Image3.jpg

Data science

 • Detta handlar om ett tvärvetenskapligt fält om processer och system för att härleda kunskap från data i olika former. Något som gör det möjligt för artificiell intelligens att hitta lämplig och meningsfull information, både snabbt och enkelt, från stora mängder data. Data science spelar därför en grundläggande roll för utvecklingen av olika dataprodukter. Något som bygger på att utveckla algoritmer, testning, förfining och implementering in i produktionssystem.

 • Fördelar med Data Science

  • Reducera risk och bedrägeri

  • Beslutssystem med hjälp av kvantitativ och datadriven vetenskap

  • Optimering och förbättring av operativ effektivitet

 • Applicering av Data science

  • Robotautomatisering

  • Röstigenkänning

  • Virtuella assistenter

 • Här kan du lära dig mer om Data Science (gratis)

Sammanfattningsvis, artificiell intelligens är en av de mest växande branscherna just nu. Behovet från arbetsgivare har ökat i drastisk takt under de senaste åren, samtidigt som examinerade ingenjörer på området är få.

AI-kunskaper ger möjlighet till att automatisera repetitivt lärande igenom data, det vill säga, med hjälp av artificiell intelligens finns möjlighet till att uppnå otrolig noggrannhet och detta genom datorers eget lärande.

Tror du att detta är något för dig? Ta då tillfälle att försöka lära dig någon eller alla av dessa delar! Eller letar du efter kandidater med dessa kunskaper? Hör av dig till oss!

Frukostevent: Framgångsrik rekrytering 2019

Talent-Eye-Frukostbild.jpg

Vi vill tacka all er som kom på vårt frukostseminarium den 4 april 2019, med temat “framgångsrik rekrytering” på dagens rådande arbetsmarknad.

Under seminariet presenterades samt diskuterades det hur unga kandidater själva tänker och upplever den rådande arbetsmarknaden, samt hur detta bemöts hos de faktiska arbetsgivarna.

Vi hoppas att frukosten bidrog till ny inspiration samt nya tankar om rekrytering och hur detta så smidigt som möjligt kan bemötas.

Vi hoppas även på att snart igen anordna en liknande tillställning – stay toned för datum!

Vill ni veta mer om hur Talent Eye arbetar med rekrytering och unga talanger, kontakta oss!

Rekryteringstrender 2019

TE-Rekryteringstrender-2019.jpg

Vad innebär en kandidatdriven arbetsmarknad för dig? Hur viktig är rekryteringsprocessen för ditt varumärke?

En tydlig trend, som även styrt de senate åren, är att dagens arbetsmarknad till stora delar är kandidatdriven. Något som även visat sig i mätningar från USA, där ett resultat bevisade att den amerikanska arbetsmarknaden är till 90% kandidatdriven.

Så vad betyder det egentligen att en marknad är kandidatdriven?

Kortfattat kan det beskrivas såhär:

En kandidatdriven marknad innebär att du som arbetsgivare inte längre väljer talangerna, utan talangerna väljer dig.

En lite längre förklaring kan vara att du som arbetsgivare tydligare behöver bevisa varför en kandidat ska välja att fokusera sitt intresse på dig och i det längre loppet skicka in sin jobbansökan.

Så vilka sidor är det som behöver lyftas samt undvikas för lyckade rekryteringsprocesser? Genom att börja marknadsföra sig och behandla kandidaterna som om de vore kunder!

Hur möter man då detta faktum och ökar kundupplevelsen för de potentiella kandidaterna?

 1. Hur ska man egentligen definiera en kandidat?

  • Ofta läggs ett stort fokus på att kommunicera mot de redan sökande kandidaterna vilket gör att man kan missa de insikter och lärdomar från tidigare kandidater och potentiella framtida kandidater. Termen kandidat omfattar alltså inte bara nuvarande arbetssökande.

 2. Hur arbetar man med sin övergripande uppfattning i kombination med “brand” och rekrytering?

  • Den övergripande uppfattningen av ditt företag under rekryteringsprocessen baseras på flera olika parameter, bland annat: känslor, beteenden och attityder som kandidaten möter. Tänk detta scenario:

   • En kandidat skickar in sin ansökan och mottar ett bekräftelsemail. En till två veckor senare har kandidaten fortfarande inte fått något svar och börjar känna sig frustrerad och förvirrad av den långsamma responsen. Kandidaten kan då börja bli irriterad och uttrycka klagomål mot företaget, först i sin direkta närhet, med sin familj och vänner. Därefter kan det leda till att de skriver en negativ recension på exempelvis “Glassdoor”. Oavsett så kan deras inställning till ditt företag och varumärke betraktas som negativt.

 3. Varför ska man betrakta rekrytering som en process?

  • Eftersom det, i de flesta fallen, inkluderar anskaffning av rätt källor för kandidatinsamling, “screening” av CV:n, intervjuer, anställningsprocess och “on-boarding” av den nya medarbetaren. Genom hela denna process och i varje interaktion som kandidaten har med ditt företag påverkas deras kandidatupplevelse. Något som innebär att man bör ha som mål att ge en så god upplevelse genom var och en av dessa faser!

Så genom att betrakta dessa tre delar, kan en mer exakt och konkret definition av kandidatupplevelse utformas:

“Kandidatupplevelsen är de nuvarande, tidigare och framtida kandidaternas övergripande uppfattning av ditt företags rekryteringsprocess. Det är även en produkt av kandidaternas känslor, beteenden och attityder som de upplever under hela rekryteringsprocessen. En process som innehåller allt från anskaffning av kandidater och “screening” av CV:n till intervjuer, anställning och “on-boarding” av den nya medarbetaren.”

Vi hoppas att detta inspirerat dig och att du känner dig sugen på att ta dig an de senaste rekryteringstrenderna!

Känner du för att veta mer om detta och få support på detta område, tveka inte att kontakta oss!

De viktigaste mjuka och hårda kompetenserna för lyckosamma företag under 2019

TE-Blog-Kompetensr.jpg

Hur hittar man den perfekta REKRYTERINGEN 2019? Vilka kompetenser är det som efterfrågas idag och i framtiden?

Efter att ha granskat kompetensrapporter och sonderat webben på den kunskap som efterfrågas hos företagen idag har ett antal mjuka och hårda kompetenser, i kombination, identifierats till att bli viktiga för lyckosamma företag under 2019. Bland de mjuka kompetensen som företagen söker och kommer att behöva nämns bland annat kreativitet, samarbetsförmåga och anpassningsbarhet. De hårda kompetenserna är mer konkreta som exempelvis Cloud Computing, AI och UX-design, tillsammans med bland annat analytisk förmåga och ledarskap.

Det största hindret för fortsatt tillväxt av den digitala sektorn är bristen på spetskompetens inom IT, telekom och andra former av digitalisering. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.

Bristen återfinns inom de allra flesta kompetensområden, men sett till antalet verksamma personer dominerar programmering och systemarkitektur. Grupper som är färre till antalet idag men där behovet är starkt växande är kvalificerad dataanalys och IT-/informationssäkerhet.

Vi på Talent Eye har sammanställt några av dessa mer specifikt för att mer tydligt lyfta de bakomliggande förklaringarna och varför de behövs.

Mjuka kompetenser

Att stärka sina mjuka kompetenser är något av de mest värdefulla som man kan göra, i och med att de nästan aldrig går ur tiden! De är även väldigt centrala i dagens digitala värld eftersom de, åtminstone idag, inte går att automatisera med hjälp av AI.

De mjuka kompetenser som företag letar efter under 2019:

 • Kreativitet

  • Varför: I dagens läge där robotar hela tiden optimeras för att på ett så snabbt och effektivt genomföra gamla idéer, behöver därför organisationer de mest kreativa medarbetarna som kan ta sig an dagens läge genom morgondagens lösningar.

 • Samarbetsförmåga

  • Varför: I och med att projekt växer sig alltmer komplexa i och med en global spridning, i kombination med “AI”, är det oerhört viktigt att besitta goda samarbetsförmågor.

 • Anpassningsbarhet

  • Varför: Ett anpassningsbart sinne är ett viktigt verktyg för att navigera i dagens ständigt föränderliga värld, med tanke på att dagens lösningar inte löser morgondagens problem.

Hårda kompetenser

Kompetenserna på denna lista speglar vår alltmer digitala värld. Vilket betyder en ökad efterfrågan på kompetenser inom “cloud computing” och “AI”, men det betyder även ett större fokus på att förbättra den digitala upplevelsen mellan “människa-dator”.

 • Cloud Computing

  • Varför: Samtidigt som världen rusar mot “molnet” söker företagen desperat efter ingenjörer som har färdigheter att tillgodose denna efterfrågan.

 • AI

  • Varför: Ingen överraskning - AI är här! Det vi ser AI utföra idag är bara början på hur detta kommer att integreras mer och mer i vår vardag.

 • UX-design

  • Varför: UX-design är den centrala nyckeln till att skapa en digital värld, för människor.

Vi på Talent Eye identifierar både de mjuka och hårda kompetenserna bland unga talanger och vi hjälper våra kunder att vara först med att hitta, anställa och utveckla de talangerna som ska leda företagen till framgång!

Vill du veta mer, kontakta oss!

Talent Eye <3 Teknikkvinnor = Sant

Nu startar vi vårt samarbete! Här Teknikkvinnors VD Maria Norberg med Talent Eyes VD Jesper Johansson, flankerade av Mireille Andersson och Jonathan Gunnarsson, Talent Eye, och med Amanda Malmquist, Teknikkvinnor.

Nu startar vi vårt samarbete! Här Teknikkvinnors VD Maria Norberg med Talent Eyes VD Jesper Johansson, flankerade av Mireille Andersson och Jonathan Gunnarsson, Talent Eye, och med Amanda Malmquist, Teknikkvinnor.

Maria Norberg berättar om vad 25.000 teknikkvinnor pratar om

Maria Norberg berättar om vad 25.000 teknikkvinnor pratar om

Idag har vi glädjen att annonsera vårt nya samarbete med Teknikkvinnor!

Teknikkvinnor samlar mer är 25 000 kvinnor inom teknik i Sverige och nu ska vi på Talent Eye samarbeta med dem för att bidra med rekrytering. Vi matchar Teknikkvinnor med företag och organisationer som vill stärka sin kompetens inom teknik och dessutom öka andelen kvinnor. Som Maria Norberg, VD på Teknikkvinnor, säger: “Vi skall göra det vi är bäst på!”

Därför kan många vinna på att Teknikkvinnor erbjuder kompetens som näringslivet behöver och att vi på Talent Eye kan hjälpa dig och ditt företag att hitta den rätta talangen eller ledaren. Vill du veta mer? Hör av dig till oss eller Teknikkvinnor.

Frukostseminarium med Teknikkvinnor

Inbjudan frukostevent.001.jpeg

För anmälan, maila Mireille:

mireille@talenteye.se

SE BILDERNA FRÅN TALENT EYES 5-ÅRSFEST

SE BILDERNA FRÅN TALENT EYES 5-ÅRSFEST

Vi välkomnar vår nya VD Jesper Johansson

Jesper Johansson har tagit över som VD för Talent Eye AB efter Tobias Porserud.

insights1+(1+av+1).jpg

JESPER SER FYLLD AV ENERGI FRAM EMOT DE NYA SATSNINGARNA
 

“Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till min företrädare Tobias Porserud för sitt fantastiska arbete med Talent Eye. Under Tobias ledning har Talent Eye gått från idé till etablerad aktör.

Jag är tacksam för förtroendet och har privilegiet att vara omgiven av mycket kompetenta människor i organisationen. Med vårt utökade team har vi en spännande tid framför oss. Jag ser särskilt fram emot att vi nu utökar vår verksamhet på KTH, Handelshögskolan Stockholm och LiU med ännu ett lärosäte, Copenhagen Business School samt att vi fokuserar ytterligare på vårt alumninätverk av unga professionella.

Tillsammans med våra kunder kommer vi fortsätta att utveckla vårt erbjudande med målet att bli Nordens främsta Executive Search-företag av unga talanger."

- Jesper Johansson, ny VD Talent Eye AB från och med augusti 2018

 

TILLFÖRSIKT OCH EN REJÄL PORTION STOLTHET
 

"Det är med både tillförsikt och en rejäl portion stolthet jag önskar Jesper all lycka i sitt nya uppdrag. Jag har följt hur Jesper växt in i och utvecklat sina tidigare roller som deltidsanställd, Talent Advisor och senare Operativ chef, och jag är övertygad om att han kommer att fortsätta att utveckla Talent Eye som VD.

Stolt är jag också över vad våra kunder, talanger och vi tillsammans har åstadkommit; att vi visat att modiga företag och unga talanger - om de bara får chansen att lära känna varandra på djupet - utvecklar varandra och samhället."

- Tobias Porserud, VD Talent Eye AB 2013-2018

 

JESPER HAR ETT STORT AFFÄRSFOKUS OCH LEVER VÅRA VÄRDERINGAR
 

“Jag vill börja med att tacka Tobias för hans sju år som Affärsområdesansvarig och från 2013 VD för Talent Eye.  Detta är långt ifrån ett farväl. Tobias kommer att verka som såväl ägare som styrelseledamot. Tobias har med sitt ledarskap haft en mycket starkt förmåga att inspirera, han har fokuserat på hur Talent Eye kan bidra till samhället och genom att föra begåvade, drivna unga akademiker närmre framåtsträvande företag och organisationer. Han har naturligtvis varit instrumentell på resan dit vi har kommit idag. Varmt, varmt tack och lycka till med allt.

Samtidigt vill jag önska Jesper varmt välkommen som ny VD för Talent Eye. Jesper har redan varit verksam i Talent Eye i tre år och nu senast som COO. Jesper har en starkt affärsmässig ådra och med Jesper vid rodret kommer vi ytterligare att flytta fram våra positioner i leveranskvalitet och snabbhet. Jesper lever våra värderingar familj, generositet, vilja och glädje. Det är med glädje jag ser fram emot nästa fas i Talent Eyes liv med fokus på och till gagn för kunder, kandidater och alla Talent Eye:are.”

- Monika Elling, Styrelseordförande Talent Eye AB.

så prioriterar millennials - Personlig utveckling före PENGAR

HÖG LÖN KOMPENSERAR INTE FÖR BRISTANDE FÖRETAGSKULTUR

För unga topptalanger är utvecklingspotential och företagskultur avgörande för att man ska lockas av bolag, inte ingångslönen, förklarar Jonathan Gunnarsson under en frukost Talent Eye höll i förra veckan med inbjudna kunder. 

"För mig handlar det om att hamna på ett bolag där jag trivs och känner mig hemma hos. Då är det viktigt att känna att vi står för samma saker och vill åt samma håll. Jag vill få en lön som jag är värd i relation till min utbildning, men arbetsmiljön och kulturen är de avgörande faktorerna. Trivs man inte på jobbet kommer inte en hög lön förbättra stämningen, och ska man spendera större delen av sin tid på en plats så är det viktigt för mig att jag mår bra och har roligt på den platsen."


PERSONLIG PLAN ISTÄLLET FÖR KARRIÄRTRAPPA

"Utvecklingspotential är något av det viktigaste unga talanger tittar på när de letar efter nytt jobb. För mig innebär det inte nödvändigtvis att företaget kan visa upp en typisk karriärtrappa med detaljerade steg år för år. Men jag vill veta att det finns en plan och tanke om att man kommer utvecklas och lära sig nya saker, ta mer ansvar och att rollen kan öppna upp för nya möjligheter med tiden.

Som arbetsgivare bör du lägga tid och resurser på de anställdas utveckling." Säger Klara Lönnemark, student på Handelshögskolan i Stockholm.
 

unga techtalanger formar morgondagens bank

REDEFINE BANKING

24 intensiva timmar, 17 utvalda studenter och en utmaning: redefine banking. Åsa Dammert, HR Direktör på Santander Consumer Bank tillika värd för hackathonet, berättar om sina intryck:

- Att få dessa fantastiska presentationer - jag är helt överväldigad. Hur man på så kort tid kan få sådana bra idéer, och alla 10 hade bra presentationer. Vi är sjukt nöjda!
 

Titta in artikeln hos Veckans Affärer här

Mitt liv som ingenjör podcast: Människorna i fokus

03102017-DSC_0009.jpg

DEN KROKIGA VÄGEN FRÅN BIOTEKNIK TILL REKRYTERING AV TOPPTALANGER

Vår VD Tobias Porserud är gäst i senaste avsnittet av podden Mitt liv som ingenjör. Där får han frågor om hur det är äta middag med nobelpristagare, hitta sina värderingar och hur det är att driva företag med unga talanger i fokus.

"Det finns många studenter med jättepotential. Personer som vill lära sig, som vill testa på och visa vad de går för. Samtidigt har vi ett näringsliv som ofta tar stor risk när dom rekryterar. De vet ju ganska lite om människorna de rekryterar. Tänk om vi skulle få de här två parterna att lära känna sig själva och varandra - redan under studietiden! Det var där idén började gro."

Lyssna på hela poddavsnittet här.

titta bakåt FÖr EN tydligare riktning framåt

Foto från vänster: Annelie Anhelm, Håkan Bäckström och Tobias Porserud

Foto från vänster: Annelie Anhelm, Håkan Bäckström och Tobias Porserud

LÄGG MINDRE TID PÅ ATT LÄSA ARTIKLAR SOM LÄR DIG "MAXA CV:ET" OCH MER ENERGI TILL ATT IDENTIFIERA DIN SWEETSPOT

Idag drar KTH:s arbetsmarknadsdagar THS Armada igång på allvar. Drygt 170 företag, 250 ideellt engagerade och 10 000 studenter träffas i skrivande stund och funderar på framtiden. I samband med starten ställde tidningen NyTeknik fyra frågor till Annelie Anhelm, Håkan Bäckström och undertecknad.
 

1. VILKET KARRIÄRSVAL ÄR DU MEST NÖJD MED?

Att jag bestämde mig för att ta tillvara på livet utanför studierna. Genom att driva projekt tillsammans med andra lärde jag mig om samarbete och ledarskap och - inte minst - så fick jag vänner för livet. Tack vare studentkåren upptäckte jag tidigt att det blir både bättre och roligare om man går på det som känns viktigt och intressant, istället för att jaga det som för tillfället ser bra ut på pappret.
 

2. VILKET ÄR DITT STÖRSTA KARRIÄRMISSTAG?

Misstag gör jag ofta, men just karriärmisstag har jag inte gjort ett enda. Ordet misstag leder en lätt fel. Hårdraget är de enda misstag man kan göra i sin karriär att inte göra sitt bästa eller att strunta i att dra lärdom av sina erfarenheter. Det var närmast en lättnad när jag provade på att forska och insåg att det inte är yrket för mig - då kunde jag rikta ett skarpare fokus på annat.


3. HUR MYCKET AV DINA KURSKUNSKAPER FRÅN HÖGSKOLAN ANVÄNDER DU PÅ DAGLIG BASIS?

Rena faktakunskaper, få och sällan. Däremot tränade KTH mig i hur man effektivt tar till sig kunskap och angriper problem. Eller som min vän Ivan uttryckte det: “Studietiden har gett oss självförtroendet att det mesta går att lära sig på en tentaperiod - ge oss ett nytt ämne så kommer vi tillbaka efter en vecka med hyfsad koll.”.


4. VAD ÄR DITT ABSOLUT BÄSTA TIPS TILL NÅGON SOM TAR EXAMEN NÄSTA SOMMAR?

Lägg mindre tid på att läsa artiklar som lär dig “maxa CV:t” och mer energi till att identifiera din sweet spot. Världen är för komplex och utvecklingen för snabb för att göra långsiktiga, detaljerade karriärplaner. Reflektera istället över det du redan gjort: när har du trivts och varför - ser du något mönster? Genom att titta bakåt får du en tydligare riktning framåt. Det försöker jag göra.

Håller du med eller tycker du att jag tänker snett? Hör av dig så reder vi ut allt över en fika.

Tobias Porserud
VD Talent Eye
tobias@talenteye.se

social hållbarhet hos skandinaviens största arbetsmarknadsmässa

03102017-DSC_0016-1 (1).jpg

VI UTBILDAR KTH:S STÖRSTA STUDENTDRIVNA PROJEKT ATT HITTA RÄTT PERSON TILL RÄTT ROLL.

Sedan 2011 utbildar THS Armadas alla ledare i rekryteringsteknik. På deras blogg skriver de om samarbetet: "Talent Eye är en viktig del av THS Armadas utveckling mot en mer inkluderande, energifylld och professionell organisation. Att dela med sig av sina kunskaper och praktiska verktyg genom workshops har inte bara förbättrat engagemanget i projektet, utan också bidragit till vår sociala hållbarhet."

Läs hela artikeln här.

FRAMTIDENS STÄDER KRÄVER MER ÄN BARA LANTMÄTARE

Vinnande laget, från vänster: Malin Frisk, Erik Nilsson och Josefin Hallman

Vinnande laget, från vänster: Malin Frisk, Erik Nilsson och Josefin Hallman

 

ATT UTMANA NCC OCH SAMHÄLLET ATT TÄNKA ANNORLUNDA

14 särskilt utvalda studenter från olika utbildningsprogram från KTH och Linköpings Universitet fick på uppdrag av NCC ta sig an utmaningarna med att bygga en helt ny, socialt hållbar stad, med 10 000-20 000 invånare.

Det vinnande laget fick följande motivering:

"En idé som utmanar samhället att tänka i nya vägar där hållbarhet och samhällsengagemang är nyckeln. Med detta som riktmärke, kan Sveriges nya städer utformas för att nå nya nivåer."
 

Läs om hela tävligen här

Jämställda karriärvägar MED Anna wahl, Erik Ringertz OCH Azita Shariati

erik-ringertz--3.jpg

HUR ÖKAR VI ANTALET KVINNOR I LEDANDE POSITIONER I NÄRINGSLIVET?

Jämställdhetsarbetet går långsamt. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och IVA Studentråd höll i ett frukostseminarium med fokus på hur vi går tillväga för att skynda på arbetet för jämställdhet så att karriärvägarna för män och kvinnor blir lika. Medverkade var Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning vid KTH, Erik Ringertz, VD Netlight Consulting, och Azita Shariati, VD Sodexo.

Moderatorer var vår VD Tobias Porserud och Sara Bergman från IVA Studentråd.

Se seminariet i sin helhet här.

female leader engineer intervjuar talent eye

Foto: Female Leader Engineer

Foto: Female Leader Engineer

JÄMN MAKTBALANS I NÄRINGSLIVET
 

Female Leader Engineer skapades för att uppnå jämn maktbalans i näringslivet. Forskning visar på att mångfald levererar bättre resultat, mer innovation och högre kreativitet. Vi måste ha insikt i, och agera kring omedvetna fördomar och förutfattade meningar som kan leda till dåliga rekryteringar. Talent Eye har därför valt att vara samarbetspartner med Female Leader Engineer. 
 

Läs hela intervjun med Talent Eye VD, Tobias Porserud

Tävlingen som leder till jobb

Foto: NCC Inclusive City Academy

Foto: NCC Inclusive City Academy

KTH-STUDENTER BLEV ARBETSLEDARE EFTER HÅLLBARHETSTÄVLING
 

Abraham och Shather deltog i tävligen NCC Inclusive City Academy, där de på 36 timmar skulle skapa ett sociala och miljömässigt hållbara bostadsmiljöer, samtidigt som de tog hänsyn till de ekonomiska aspekterna för de som bor i området. Tävlingen gav mer än bara kunskap - Shather jobbar som arbetsledare på om- och tillbyggnaden av Sergelhuset i Stockholm och Abraham jobbar på Arlandas kontorsprojekt som biträdande arbetsledare.
 

Läs mer om vad tävlingen resulterade i här

Talent eyes talangutvecklingschef: "apply like a boss!"

Jesper-Blog-Image.jpg

PERSONER MED REKRYTERINGSANSVAR TENDERAR ATT REKRYTERA DE SOM LIKNAR SIG SJÄLVA
 

Talent Eyes Talangutvecklingschef, Jesper Johansson, pratar om jämställdhet och vad som skiljer Talent Eye från andra rekryteringsbolag.
 

Läs hela artikeln här

Ingenjörspodden: Jag blev inte inspirerad, jag blev förbannad

Ingenjorspodden-image.jpg

VÄNNERS ÅNGEST OCH FRUSTRATION ÖVER ATT DE HAMNAT FEL
 

"Med ett år kvar till examen, så visste jag bara att jag inte visste vad jag ville göra. Samtidigt så hade många av mina vänner fått häftiga jobb, så jag började helt sonika äta frukost, lunch och middag med dom för att få inspiration. Men jag blev inte inspirerad, jag blev förbannad"
 

Lyssna på hela poddavsnittet här