titta bakåt FÖr EN tydligare riktning framåt

Foto från vänster: Annelie Anhelm, Håkan Bäckström och Tobias Porserud

Foto från vänster: Annelie Anhelm, Håkan Bäckström och Tobias Porserud

LÄGG MINDRE TID PÅ ATT LÄSA ARTIKLAR SOM LÄR DIG "MAXA CV:ET" OCH MER ENERGI TILL ATT IDENTIFIERA DIN SWEETSPOT

Idag drar KTH:s arbetsmarknadsdagar THS Armada igång på allvar. Drygt 170 företag, 250 ideellt engagerade och 10 000 studenter träffas i skrivande stund och funderar på framtiden. I samband med starten ställde tidningen NyTeknik fyra frågor till Annelie Anhelm, Håkan Bäckström och undertecknad.
 

1. VILKET KARRIÄRSVAL ÄR DU MEST NÖJD MED?

Att jag bestämde mig för att ta tillvara på livet utanför studierna. Genom att driva projekt tillsammans med andra lärde jag mig om samarbete och ledarskap och - inte minst - så fick jag vänner för livet. Tack vare studentkåren upptäckte jag tidigt att det blir både bättre och roligare om man går på det som känns viktigt och intressant, istället för att jaga det som för tillfället ser bra ut på pappret.
 

2. VILKET ÄR DITT STÖRSTA KARRIÄRMISSTAG?

Misstag gör jag ofta, men just karriärmisstag har jag inte gjort ett enda. Ordet misstag leder en lätt fel. Hårdraget är de enda misstag man kan göra i sin karriär att inte göra sitt bästa eller att strunta i att dra lärdom av sina erfarenheter. Det var närmast en lättnad när jag provade på att forska och insåg att det inte är yrket för mig - då kunde jag rikta ett skarpare fokus på annat.


3. HUR MYCKET AV DINA KURSKUNSKAPER FRÅN HÖGSKOLAN ANVÄNDER DU PÅ DAGLIG BASIS?

Rena faktakunskaper, få och sällan. Däremot tränade KTH mig i hur man effektivt tar till sig kunskap och angriper problem. Eller som min vän Ivan uttryckte det: “Studietiden har gett oss självförtroendet att det mesta går att lära sig på en tentaperiod - ge oss ett nytt ämne så kommer vi tillbaka efter en vecka med hyfsad koll.”.


4. VAD ÄR DITT ABSOLUT BÄSTA TIPS TILL NÅGON SOM TAR EXAMEN NÄSTA SOMMAR?

Lägg mindre tid på att läsa artiklar som lär dig “maxa CV:t” och mer energi till att identifiera din sweet spot. Världen är för komplex och utvecklingen för snabb för att göra långsiktiga, detaljerade karriärplaner. Reflektera istället över det du redan gjort: när har du trivts och varför - ser du något mönster? Genom att titta bakåt får du en tydligare riktning framåt. Det försöker jag göra.

Håller du med eller tycker du att jag tänker snett? Hör av dig så reder vi ut allt över en fika.

Tobias Porserud
VD Talent Eye
tobias@talenteye.se