Talent eyes talangutvecklingschef: "apply like a boss!"

Jesper-Blog-Image.jpg

PERSONER MED REKRYTERINGSANSVAR TENDERAR ATT REKRYTERA DE SOM LIKNAR SIG SJÄLVA
 

Talent Eyes Talangutvecklingschef, Jesper Johansson, pratar om jämställdhet och vad som skiljer Talent Eye från andra rekryteringsbolag.
 

Läs hela artikeln här