Tävlingen som leder till jobb

Foto: NCC Inclusive City Academy

Foto: NCC Inclusive City Academy

KTH-STUDENTER BLEV ARBETSLEDARE EFTER HÅLLBARHETSTÄVLING
 

Abraham och Shather deltog i tävligen NCC Inclusive City Academy, där de på 36 timmar skulle skapa ett sociala och miljömässigt hållbara bostadsmiljöer, samtidigt som de tog hänsyn till de ekonomiska aspekterna för de som bor i området. Tävlingen gav mer än bara kunskap - Shather jobbar som arbetsledare på om- och tillbyggnaden av Sergelhuset i Stockholm och Abraham jobbar på Arlandas kontorsprojekt som biträdande arbetsledare.
 

Läs mer om vad tävlingen resulterade i här