4 eftertraktade kunskaper, för en ljus framtid inom AI

TE-AI-Image.jpg

De fyra mest eftertraktade AI-kunskaperna!

Användningen och utvecklandet av artificiell intelligens ökar för varje dag som går! Den typiska AI-datorn kan idag både avläsa och utföra handling på information med väldigt hög träffsäkerhet, något som både gäller exempelvis en självkörande bil men även mer repetitiva arbeten såsom redovisning och rapportering.

Det finns därför tydliga indikationer på att AI kommer att förändra stora delar av hur människor integrerar och arbetar digitalt, och detta i en snabb takt med tanke på utvecklingshastigheten.

För att hänga med och anpassa sig utefter dessa faktum har vi nedan listat fyra av de mest eftertraktade kunskaperna på detta område:

TE-AI-Image2.jpg

Maskininlärning

 • Grunden för maskininlärning bygger på att utveckla system som automatiskt både kan lära och utveckla sig baserat på tidigare händelser, utan att behöva addera denna funktionalitet genom manuell programmering. Dessa algoritmer fokuserar därmed på utvecklingen av program som både får tillgång till data samt möjligheten att baserat på denna data förbättra sig. Maskininlärning bygger på datorvetenskap samt statistik och kan delas in i tre kategorier:

  • Övervakad inlärning: Denna metod bygger på att ge datorn redan sorterad data. Den övervakade algoritmen analyserar därefter datan för att hitta mönster och funktionalitet. När algoritmen sedan löst problemet lagras denna metod för att snabbare och enklare kunna lösa och hitta nya mönster.

  • Ej övervakad inlärning: I detta scenario får system osorterade data med målet om att datorn själv ska lösa problemet utan någon form av support. Dessa algoritmer är i många fall väldigt mycket mer komplexa på grund av att den saknar övervakning och support, utan ska själv orientera sig fram till lösningen.

  • Förstärkt inlärning: En metod där mjukvaruagenter och maskiner tillsammans och automatiskt arbetar för att nå idealt mål baserat på dess kontext.

 • Fördelar med maskininlärning för artificiell intelligens

  • Snabba analyser och bearbetning av data

  • Hantering av stora mängder data från flera källor

  • Finansiell analys

  • Upptäcka nätverksintrång

 • Applicering av maskininlärning

  • Maskininlärning är av stor betydelse när det kommer till cybersäkerhet

  • Det kan användas för att upptäcka bedrägeri

  • Maskininlärning kan även användas för medicinsk diagnostisering

 • Här kan du lära dig mer om maskininlärning (gratis):

TE-AI-Image5.jpg

Python

 • Python är ett mycket användbart och robust objekt-orienterat programmeringsspråk med fokus på RAD (Rapid Application Programming). Med ett ständigt uppdaterat och utökat bibliotek så lämpar det sig åt utvecklare som vill kunna ta sig an projekt med stor variation. Projekt som kan vara för mobila applikationer, webbapplikationer eller artificiell intelligens. En annan fördel med Python är även den enkla strukturen, med relativt liten terminologi och tydlig syntax. Koden är enkel att läsa, effektiv att underhålla och att kombinera med andra språk, såsom C, C++ och Java. Det kan även väldigt mångsidigt och kan användas på många olika plattformar

 • Fördelar med Python för artificiell intelligens

  • Förbyggda bibliotek

  • Smidigt kodspråk

  • Plattformsbredd

  • Flexibilitet

 • Applicering av Python

  • Säkerhetsövervakning

  • Heuristisk klassificering

  • Förutsägelse

 • Här kan du lära dig mer om Python (gratis)

TE-AI-Image4.jpg

Java

 • Java är, precis som Python, ett objektorienterat programmeringsspråk som strävar efter att vara designat för att kräva så få beroenden av nya implementeringar som möjligt. Det fungerar på flera olika plattformar och är ett av de mest populära programmeringsspråken i hela världen. Javas syntax bygger till stor del på C och C++ och hanterar buggar på ett väldigt smidigt vis. Det är även snabbt, kraftfullt och säkert. En annan fördel är att Java erbjuder så kallad ”multi-threading”, vilket innebär att det går att skriva program som utför olika uppgifter samtidigt.

 • Fördelar med Java:

  • Skalbarhet

  • Lämpligt för stora projekt

  • Plattformsbredd

 • Applicering av Java

  • Datafiltrering

  • Chattbottar

 • Här kan du lära dig Java (gratis)

TE-AI-Image3.jpg

Data science

 • Detta handlar om ett tvärvetenskapligt fält om processer och system för att härleda kunskap från data i olika former. Något som gör det möjligt för artificiell intelligens att hitta lämplig och meningsfull information, både snabbt och enkelt, från stora mängder data. Data science spelar därför en grundläggande roll för utvecklingen av olika dataprodukter. Något som bygger på att utveckla algoritmer, testning, förfining och implementering in i produktionssystem.

 • Fördelar med Data Science

  • Reducera risk och bedrägeri

  • Beslutssystem med hjälp av kvantitativ och datadriven vetenskap

  • Optimering och förbättring av operativ effektivitet

 • Applicering av Data science

  • Robotautomatisering

  • Röstigenkänning

  • Virtuella assistenter

 • Här kan du lära dig mer om Data Science (gratis)

Sammanfattningsvis, artificiell intelligens är en av de mest växande branscherna just nu. Behovet från arbetsgivare har ökat i drastisk takt under de senaste åren, samtidigt som examinerade ingenjörer på området är få.

AI-kunskaper ger möjlighet till att automatisera repetitivt lärande igenom data, det vill säga, med hjälp av artificiell intelligens finns möjlighet till att uppnå otrolig noggrannhet och detta genom datorers eget lärande.

Tror du att detta är något för dig? Ta då tillfälle att försöka lära dig någon eller alla av dessa delar! Eller letar du efter kandidater med dessa kunskaper? Hör av dig till oss!