Uppskattad inspirationsföreläsning med Talent Eye i Linköping

Tobias inspirationsföreläser i Linköping

Tidigare i veckan var Talent Eyes medgrundare och styrelseledamot Tobias Porserud på besök vid Linköpings Universitet (LiU) för att föreläsa och inspirera studenter att följa sina värderingar för att hitta rätt väg i karriären. Under inspirationsföreläsningen diskuterade Tobias och studenterna bland annat hur man som ung talang hittar sin Sweet Spot - En plats där man trivs och presterar som bäst.

Detta var tredje året föreläsningen genomfördes som en del i ett samarbete mellan Talent Eye och Teamdagarna, en av Sveriges största arbetsmarknadsmässor. Föreläsningen var även i år väldigt uppskattad av deltagande studenter vid LiU. En student menade att "Oron inför att komma ut i arbetslivet lättade och det blev enklare att analysera vilka företag och industrier/branscher som man själv är intresserad av, tack vare föreläsningen med Talent Eye" medan en annan student uttryckte att det man tog med sig från föreläsningen var "Mina core values, lita på mitt hjärta och inte vad alla andra säger".

Talent Eye har utöver samarbetet med Teamdagarna även samarbeten med andra studentorganisationer vid Linköpings Universitet (LiU), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Handelshögskolan (SSE) i Stockholm samt Copenhagen Business School (CBS) i Köpenhamn. Samarbeten och utbildningar för studentföreningar och institutioner är ett av sätten som Talent Eye arbetar på för att brygga gapet mellan studenter och näringsliv.