De viktigaste mjuka och hårda kompetenserna för lyckosamma företag under 2019

TE-Blog-Kompetensr.jpg

Hur hittar man den perfekta REKRYTERINGEN 2019? Vilka kompetenser är det som efterfrågas idag och i framtiden?

Efter att ha granskat kompetensrapporter och sonderat webben på den kunskap som efterfrågas hos företagen idag har ett antal mjuka och hårda kompetenser, i kombination, identifierats till att bli viktiga för lyckosamma företag under 2019. Bland de mjuka kompetensen som företagen söker och kommer att behöva nämns bland annat kreativitet, samarbetsförmåga och anpassningsbarhet. De hårda kompetenserna är mer konkreta som exempelvis Cloud Computing, AI och UX-design, tillsammans med bland annat analytisk förmåga och ledarskap.

Det största hindret för fortsatt tillväxt av den digitala sektorn är bristen på spetskompetens inom IT, telekom och andra former av digitalisering. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.

Bristen återfinns inom de allra flesta kompetensområden, men sett till antalet verksamma personer dominerar programmering och systemarkitektur. Grupper som är färre till antalet idag men där behovet är starkt växande är kvalificerad dataanalys och IT-/informationssäkerhet.

Vi på Talent Eye har sammanställt några av dessa mer specifikt för att mer tydligt lyfta de bakomliggande förklaringarna och varför de behövs.

Mjuka kompetenser

Att stärka sina mjuka kompetenser är något av de mest värdefulla som man kan göra, i och med att de nästan aldrig går ur tiden! De är även väldigt centrala i dagens digitala värld eftersom de, åtminstone idag, inte går att automatisera med hjälp av AI.

De mjuka kompetenser som företag letar efter under 2019:

 • Kreativitet

  • Varför: I dagens läge där robotar hela tiden optimeras för att på ett så snabbt och effektivt genomföra gamla idéer, behöver därför organisationer de mest kreativa medarbetarna som kan ta sig an dagens läge genom morgondagens lösningar.

 • Samarbetsförmåga

  • Varför: I och med att projekt växer sig alltmer komplexa i och med en global spridning, i kombination med “AI”, är det oerhört viktigt att besitta goda samarbetsförmågor.

 • Anpassningsbarhet

  • Varför: Ett anpassningsbart sinne är ett viktigt verktyg för att navigera i dagens ständigt föränderliga värld, med tanke på att dagens lösningar inte löser morgondagens problem.

Hårda kompetenser

Kompetenserna på denna lista speglar vår alltmer digitala värld. Vilket betyder en ökad efterfrågan på kompetenser inom “cloud computing” och “AI”, men det betyder även ett större fokus på att förbättra den digitala upplevelsen mellan “människa-dator”.

 • Cloud Computing

  • Varför: Samtidigt som världen rusar mot “molnet” söker företagen desperat efter ingenjörer som har färdigheter att tillgodose denna efterfrågan.

 • AI

  • Varför: Ingen överraskning - AI är här! Det vi ser AI utföra idag är bara början på hur detta kommer att integreras mer och mer i vår vardag.

 • UX-design

  • Varför: UX-design är den centrala nyckeln till att skapa en digital värld, för människor.

Vi på Talent Eye identifierar både de mjuka och hårda kompetenserna bland unga talanger och vi hjälper våra kunder att vara först med att hitta, anställa och utveckla de talangerna som ska leda företagen till framgång!

Vill du veta mer, kontakta oss!