Rekryteringstrender 2019

TE-Rekryteringstrender-2019.jpg

Vad innebär en kandidatdriven arbetsmarknad för dig? Hur viktig är rekryteringsprocessen för ditt varumärke?

En tydlig trend, som även styrt de senate åren, är att dagens arbetsmarknad till stora delar är kandidatdriven. Något som även visat sig i mätningar från USA, där ett resultat bevisade att den amerikanska arbetsmarknaden är till 90% kandidatdriven.

Så vad betyder det egentligen att en marknad är kandidatdriven?

Kortfattat kan det beskrivas såhär:

En kandidatdriven marknad innebär att du som arbetsgivare inte längre väljer talangerna, utan talangerna väljer dig.

En lite längre förklaring kan vara att du som arbetsgivare tydligare behöver bevisa varför en kandidat ska välja att fokusera sitt intresse på dig och i det längre loppet skicka in sin jobbansökan.

Så vilka sidor är det som behöver lyftas samt undvikas för lyckade rekryteringsprocesser? Genom att börja marknadsföra sig och behandla kandidaterna som om de vore kunder!

Hur möter man då detta faktum och ökar kundupplevelsen för de potentiella kandidaterna?

 1. Hur ska man egentligen definiera en kandidat?

  • Ofta läggs ett stort fokus på att kommunicera mot de redan sökande kandidaterna vilket gör att man kan missa de insikter och lärdomar från tidigare kandidater och potentiella framtida kandidater. Termen kandidat omfattar alltså inte bara nuvarande arbetssökande.

 2. Hur arbetar man med sin övergripande uppfattning i kombination med “brand” och rekrytering?

  • Den övergripande uppfattningen av ditt företag under rekryteringsprocessen baseras på flera olika parameter, bland annat: känslor, beteenden och attityder som kandidaten möter. Tänk detta scenario:

   • En kandidat skickar in sin ansökan och mottar ett bekräftelsemail. En till två veckor senare har kandidaten fortfarande inte fått något svar och börjar känna sig frustrerad och förvirrad av den långsamma responsen. Kandidaten kan då börja bli irriterad och uttrycka klagomål mot företaget, först i sin direkta närhet, med sin familj och vänner. Därefter kan det leda till att de skriver en negativ recension på exempelvis “Glassdoor”. Oavsett så kan deras inställning till ditt företag och varumärke betraktas som negativt.

 3. Varför ska man betrakta rekrytering som en process?

  • Eftersom det, i de flesta fallen, inkluderar anskaffning av rätt källor för kandidatinsamling, “screening” av CV:n, intervjuer, anställningsprocess och “on-boarding” av den nya medarbetaren. Genom hela denna process och i varje interaktion som kandidaten har med ditt företag påverkas deras kandidatupplevelse. Något som innebär att man bör ha som mål att ge en så god upplevelse genom var och en av dessa faser!

Så genom att betrakta dessa tre delar, kan en mer exakt och konkret definition av kandidatupplevelse utformas:

“Kandidatupplevelsen är de nuvarande, tidigare och framtida kandidaternas övergripande uppfattning av ditt företags rekryteringsprocess. Det är även en produkt av kandidaternas känslor, beteenden och attityder som de upplever under hela rekryteringsprocessen. En process som innehåller allt från anskaffning av kandidater och “screening” av CV:n till intervjuer, anställning och “on-boarding” av den nya medarbetaren.”

Vi hoppas att detta inspirerat dig och att du känner dig sugen på att ta dig an de senaste rekryteringstrenderna!

Känner du för att veta mer om detta och få support på detta område, tveka inte att kontakta oss!