Vad är egentligen “sweetspot”?

Sweetspot-banner-20180502.jpg

Med förmågan av att genomföra djupintervjuer med alla de kandidaterna som vi träffar identifierar Talent Eye var de både trivs och presterar som bäst.

Företag strävar idag efter är att hitta medarbetare som både drivs av en stark talang men även passion för det arbetet som de utför.

Det handlar därför om att fråga vad dina medarbetare dras mot och med vilken talang och vilka medel som kan ta dem till det målet. Svagheten med individer som känner att de inte upplever att de får känna den passionen på arbetsplatsen kan lätt börja känna en avsaknad av motivation och börja prestera sämre.

Genom att därför ta en arbetsintervju till nästa nivå med hjälp av djupintervjuer ges möjligheter till att verkligen lära känna en person mer genuint. Med hjälp av samtal som inte endast bygger på att diskutera kompetens utan att även lyfta kandidatens intressen och värderingar är det lättare att upptäcka vilken typ av arbetsplats eller arbetsgivare som passar absolut bäst åt varje enskild individ.

Tillsammans med kandidaterna identifierar därför Talent Eye deras respektive sweetspot - var de trivs och samtidigt presterar som bäst!

Läs mer här