FRAMTIDENS STÄDER KRÄVER MER ÄN BARA LANTMÄTARE

Vinnande laget, från vänster: Malin Frisk, Erik Nilsson och Josefin Hallman

Vinnande laget, från vänster: Malin Frisk, Erik Nilsson och Josefin Hallman

 
Att utmana NCC och samhället att tänka annorlunda
 

14 särskilt utvalda studenter från olika utbildningsprogram från KTH och Linköpings Universitet fick på uppdrag av NCC ta sig an utmaningarna med att bygga en helt ny, socialt hållbar stad, med 10 000-20 000 invånare.

Det vinnande laget fick följande motivering:

"En idé som utmanar samhället att tänka i nya vägar där hållbarhet och samhällsengagemang är nyckeln. Med detta som riktmärke, kan Sveriges nya städer utformas för att nå nya nivåer."
 

Läs om hela tävligen här

SKRIVEN AV: LOVISA WESTERLUND

 

Vill du också jobba med topptalanger?