monika_kvadrat_small.jpg

”Näringslivet är långt ifrån jämställt. Tillsammans
måste vi se till att framtida kvinnliga ledare får rätt
förutsättningar att växa.”


- Monika Elling, Ordförande Talent Eye

 

 

 


FAKTA

NGFL2323.png

andel kvinnor i svenska börsledningar* 

ngfl8,4.png

av sveriges börs-vd:ar är kvinnor*

ngfl29.png

av föräldra-
ledigheten i sverige tas ut av män*

ngfl33.png

har andelen kvinnor sjunkit till redan vid andra steget i karriären*

*Källor: Studie genomförd av Nordic Investor Services, 11 juni 2018. Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelse, ledningar och anställda och Åsa Forsell, 8 mars 2018. TCO:s jämställdhetsindex samt en amerikansk studie presenterad i boken ”LEAN IN”. Sanberg, Sheryl. 2014.


vad ger detta för signaler? Vad säger våra unga kvinnliga talanger om detta? 

 
VW (1 av 1).JPG

”För att kunna uppnå jämställdhet i näringslivet behöver vi kvinnliga studenter exponeras för fler kvinnliga förebilder.”  

- Vera, KTH, Industriell Ekonomi, åk 4

johanna.jpg

Jag vill inte vänta till år 2039 för att ha samma möjligheter som männen. Jag vill att jag och mina klasskompisar ska ha samma förutsättningar att bli VD.”    

- Johanna, SSE, Retail Management, åk 3


var med och snabba på utvecklingen

vill du och ditt företag vara med och öka andelen
unga kvinnliga chefer så att de kan kvalificera sig
till ledningen och VD-posten?
  

Nu lanserar Talent Eye ett helt nytt program
för att LYFTA framtidens kvinnliga ledare och
börs-VD:ar: next generation Female Leaders

 

vad

 • Ett nätverk med 6 träffar per år mellan företag och
  unga potentiella kvinnliga ledare

 • Verkligheten ersätter myten: AllBright håller
  workshops och ger konkreta verktyg för att lyckas

 • Möjlighet för företag att rekrytera bland topp-
  presterande unga ledartalanger.

vem

 • Du som ledare i näringslivet vill öka andelen kvinnliga ledare i
  ditt företag, arbeta aktivt och långsiktigt med jämställdhet

 • Kvinnliga sistaårsstudenter från KTH, Handelshögskolan, LiU och Copenhagen Business School samt unga kvinnliga alumnis med 1-3 års arbetslivserfarenhet som söker sitt första chefsjobb

 • Talent Eye som facilitator och Stiftelsen AllBright för utbildning och rådgivning.

hur

 • Ett nätverk med gemensamma träffar innefattande föreläsningar från AllBright och ledande kvinnor, presentationer av partnerföretagen och givetvis -
  tid att lära känna nästa generations kvinnliga ledare

 • Alla deltagande företag erbjuds att rekrytera fritt ur gruppen av kandidater, vilka är utvalda oss på Talent Eye

 • Fast kostnad för deltagande oavsett antal rekryteringar.

varför

 • Förbereda unga kvinnor för att hänga med i karriären,
  även efter sin befordran.

 • Möjliggöra för dig och ditt företag att finna ledartalanger och rekrytera dem tidigt

 • Tillsammans med företag och unga kvinnliga talanger
  bygga kunskap och skapa förändring.

Vill du också driva förändring?