så prioriterar millennials
- Personlig utveckling före PENGAR

IMG_1032-1.png


hög lön kompenserar inte för bristande företagskultur

För unga topptalanger är utvecklingspotential och företagskultur avgörande för att man ska lockas av bolag, inte ingångslönen, förklarar Jonathan Gunnarsson under en frukost Talent Eye höll i förra veckan med inbjudna kunder. 

"För mig handlar det om att hamna på ett bolag där jag trivs och känner mig hemma hos. Då är det viktigt att känna att vi står för samma saker och vill åt samma håll. Jag vill få en lön som jag är värd i relation till min utbildning, men arbetsmiljön och kulturen är de avgörande faktorerna. Trivs man inte på jobbet kommer inte en hög lön förbättra stämningen, och ska man spendera större delen av sin tid på en plats så är det viktigt för mig att jag mår bra och har roligt på den platsen."


personlig plan istället för karriärTrappa

"Utvecklingspotential är något av det viktigaste unga talanger tittar på när de letar efter nytt jobb. För mig innebär det inte nödvändigtvis att företaget kan visa upp en typisk karriärtrappa med detaljerade steg år för år. Men jag vill veta att det finns en plan och tanke om att man kommer utvecklas och lära sig nya saker, ta mer ansvar och att rollen kan öppna upp för nya möjligheter med tiden.

Som arbetsgivare bör du lägga tid och resurser på de anställdas utveckling." Säger Klara Lönnemark, student på Handelshögskolan i Stockholm.
 

SKRIVEN AV: LOVISA WESTERLUND

Vill du också jobba med topptalanger?