vi hittar talanger som inte annars hittar till er

 

De företag som lyckas bäst med att attrahera och behåller rätt talanger har förstått två saker. För det första bygger de en stark företagskultur och söker individer med rätt värderingar; medarbetare vars värderingar matchar företagets presterar bättre. För det andra väntar de inte på att talangerna ska ta examen, utan lär känna dem tidigt i sin utbildning.

Genom att ge talangerna riktiga utmaningar lär båda parter känna varandra på djupet. Det leder till träffsäkra rekryteringar till låg risk.

Vi är övertygade om att fler företag kan attrahera och utveckla gladare och mer högpresterande medarbetare - om man bara vågar. Vår metodik går i linje med samhällsutvecklingen där vi sätter individuell utveckling i fokus så att vi tillsammans skapar en gemensam framtid.

vi hjälper gärna er med

 
employer branding icon

EMPLOYER BRANDing

Vill ni arbeta långsiktigt för att förbättra er positionering som arbetsgivare? Studenter som lärt känna er via ett internship och därigenom bildat sin egen uppfattning blir era genuina ambassadörer på universiteten. Eller varför inte börja med ett event där ni får möjligheten att träffa handplockade studenter från specifika målgrupper. Har ni ambitionen att vässa ert arbetsgivarvarumärke och bättre förstå den nya generationen, har vi lösningar som hjälper er längs med hela resan.

internship icon

Internships

Kombinationen stenhård konkurrens om topptalanger och att millennials värderar annorlunda än tidigare generationer, gör det extra effektivt att skapa relationer tidigt. Internship under studierna är ett effektivt sätt att attrahera och behålla unga talanger. Genom konkreta, utmanande uppdrag lär ni och studenterna känna varandra för att se om ni trivs och vill bygga något långsiktigt.

Väljer ni att driva ett internship tillsammans med oss finns vi med som bollplank från start till mål. Vi hjälper gärna till att utforma uppgifter, stöttar under vägen och headhuntar självklart kandidater matchade till er.

konsultuppdrag icon

Konsultuppdrag

Ibland behöver ett uppdrag utföras effektivt och bra utan att planer finns för framtida anställning. Vare sig ert behov är litet, stort eller varierande över tid, hittar vi studenter med rätt kompetens och inställning. Tack vare vår talangreserv med hundratals redan upparbetade relationer kan vi tillgodose era behov på kort varsel. Talangerna bygger erfarenheter, ni får nya infallsvinklar och jobbet gjort.

rekrytering icon

Rekryteringar

Är behovet att här och nu anställa nya kollegor som långsiktigt kommer att trivas och prestera hos er, hjälper vi gärna till med rekryteringen. Vår unika närhet och goda relation till topptalanger på universiteten gör att vi ser andra egenskaper och kompetenser än de som ryms på ett papper.

Vi har lärt känna och coachat studenter från Kungl. Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm sedan 2011 och följt dem ut i näringslivet. När rollen kräver någon mer senior än en student, kan vi därmed nu även matcha er med personer med ett par års arbetserfarenhet.

 

Läs vad våra partners och studenter säger

unika matchningar

Vi älskar att lära känna organisationer och människor. Den nyfikenheten tillsammans med viljan att få företag och talanger att upptäcka varandra, har drivit oss att utveckla vår metodik för unika matchningar som håller. Vår hemmaplan är vid Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Stockholm samt Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. 

Vi tror på personliga rekommendationer och samtal, snarare än på att bläddra igenom en bunt CV:n.

 
Talent eye 1

Lär känna

Vi börjar med att lära känna er. Genom intervjuer om er vision, företagskultur, mål, strategi och ledarskap som grund, skapar vi en gemensam bild av nuläge och framtida behov. Därefter tar vi fram specifika krav- och talangprofil(er).

Talent Eye 2

headhunting

Ansvarig talent manager gör en screening av kandidater i sitt nätverk och genomför en första intervju utifrån vad ni söker. En rekrytering fokuserar på intresse och engagemang - ett kortare konsultuppdrag fokuserar på kompetens och meriter.

Talent Eye 3

djupintervjuer

Vi genomför djupintervjuer med alla kandidater vi tror passar för er. Tillsammans med kandidaterna identifierar vi deras respektive sweetspot - där de trivs och presterar som bäst. Genom samtal diskuterar vi intressen, värderingar och kompetens. Allt för att matcha er med rätt personer.

Talent Eye 4

tester Och Reflektion

Om ni så önskar tillhandahåller vi gärna Master-tester (MPA och/eller ACE) för kandidaterna då flera av oss i teamet är certifierade. Personlighets- och kapacitetstest följt av reflekterande samtal kan vara bra kompletterande hjälpmedel när uppdraget ställer specifika krav.

Talent Eye 5

Slutintervju

Baserat på headhunting, intervjuer och eventuella tester träffar ni de utvalda kandidater med störst potential att matcha er. Ni tar sedan beslut om vilka kandidater ni allra helst vill arbeta med.

Talent Eye 6

Uppföljning OCH utvärdering

Under uppdragen är vi med hela vägen och stöttar. Vi har kontinuerlig kontakt med både er och kandidaterna för säkerställa att alla är nöjda och trivs. Efter varje avslutat uppdrag utvärderar vi tillsammans processen för att se hur samarbetet ska utvecklas.

 
All-Unis.png