"vi sätter individuell utveckling i fokus så att vi kan skapa en gemensam framtid."

Det enda konstanta är förändring. Det konstaterade den gamle filosofen Herakleitos redan 500 f.Kr. och det är, om möjligt, ännu mer aktuellt idag.

I och med industrialismen och de följande megatrenderna har förändringstakten bara ökat. Mellan 2000-2015 har 52 % av Forbes 500-företagen försvunnit från listan. Under samma period har dessutom bolagens förväntade livslängd sjunkit från i snitt 75 år till bara 15 år. Trenden är tydlig; konkurrensen hårdnar allt mer och med det, vikten av att ha rätt personer ombord.

Det enda är konstanta är förändring. Länge bestämdes våra karriärer av våra föräldrar och vårt kön. Var din far sotare blev du sotare. Var du kvinna fick du ta hand om familjen. Idag är situationen en helt annan. Det materiella välståndet är mångdubbelt bättre vilket leder till att vi kan fokusera mindre på överlevnad och mer på vad som känns viktigt för oss, våra värderingar. Samtidigt är möjligheten att påverka sin karriär också mångdubbelt bättre. Trenden är extra stark för topptalanger inom ekonomi och teknik då de kan välja mellan branscher över hela världen. Över hälften, och två av tre, studenter från KTH respektive Handelshögskolan i Stockholm har jobb redan innan examen. För många leder dock alla dessa möjligheter till beslutsångest. Vad ska man välja? Vad är rätt för mig?

De företag som lyckas bäst med att attrahera och behåller rätt talanger har förstått två saker. För det första bygger de en stark företagskultur och söker personer med rätt värderingar. Medarbetare vars värderingar matchar företagets presterar bättre. För det andra väntar de inte på att talangerna ska ta examen, utan lär känna studenter redan tidigt i sin utbildning. Genom att ge talangerna riktiga utmaningar lär båda parter känna varandra på djupet. Det leder till träffsäkra rekryteringar till låg risk. De företag som inte agerar, riskerar att få fel personer och för sent.

Vi är övertygade om att fler företag kan attrahera och utveckla gladare och mer högpresterande medarbetare, om man bara vågar. Vår process går i linje med samhällsutvecklingen där vi sätter individuell utveckling i fokus så att vi kan skapa en gemensam framtid.

vi hjälper gärna er med

 
employer branding icon

EMPLOYER BRANDing

Vill ni arbeta långsiktigt för att förbättra er positionering som arbetsgivare? Studenter som lärt känna er via ett internship och därigenom bildat sin egen uppfattning blir era genuina ambassadörer på universiteten. Eller varför inte börja med ett event där ni får möjligheten att träffa handplockade studenter från specifika målgrupper. Vad ni än kan tänkas behöva hjälp med för att stärka ert arbetsgivarvarumärke eller förstå den nya generationen, har vi lösningen.

internship icon

Internships

Kombinationen stenhård konkurrens om topptalanger och att millennials värderar annorlunda än tidigare generationer gör det extra effektivt att skapa relationer tidigt. Internship under studierna är ett effektivt sätt att attrahera och behålla unga talanger. Genom konkreta, utmanande uppdrag lär ni och studenterna känna varandra för att se om ni trivs och vill bygga något långsiktigt.

Väljer ni att driva ett internship tillsammans med oss finns vi med som bollplank från start till mål. Vi hjälper gärna till att utforma uppgifter, stöttar under vägen och headhuntar självklart kandidater matchade till er.

konsultuppdrag icon

Konsultuppdrag

Ibland behöver ett uppdrag utföras effektivt och bra utan att planer finns för framtida anställning. Vare sig ert behov är litet, stort eller varierande över tid, hittar vi studenter med rätt kompetens och inställning. Tack vare vår talangreserv med hundratals redan upparbetade relationer kan vi tillgodose era behov på kort varsel. Talangerna bygger erfarenheter, ni får nya infallsvinklar och jobbet gjort.

rekrytering icon

Rekryteringar

Är behovet att här och nu anställa nya kollegor som långsiktigt kommer att trivas och prestera hos er, hjälper vi gärna till med rekryteringen. Vår unika närhet och goda relation till topptalanger på universiteten gör att vi ser andra egenskaper och kompetenser än de som ryms på ett papper.

Vi har lärt känna och coachat studenter från Kungl. Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm sedan 2011 och följt dem ut i näringslivet. När rollen kräver någon mer senior än en student, kan vi därmed nu även headhunta personer med ett par års arbetserfarenhet.

 

Läs vad våra partners och studenter säger

Sedan 2011 utvecklar vi vår metod för unika matchningar

Vi älskar att lära känna organisationer och människor. Den nyfikenheten tillsammans med viljan att få företag och talanger att upptäcka varandra, har drivit oss att utveckla vår metodik för unika matchningar som håller.

Vi är nischade mot er som har behov av civilingenjörer och ekonomer. Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm samt Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet är vår hemmaplan. Talangerna hittar vi genom våra talent managers som själva studerar på högskolorna.

För rätt person till rätt företag  hittas bäst genom personliga rekommendationer, snarare än genom att bläddra igenom en bunt CV:n. Den kunskap och relation till talangerna vi bygger är grunden till vår headhunting. På så sätt hittar vi personer som annars inte hittar till er.

"vi hittar personer som annars inte hittar till er"

 
Talent eye 1

Lär känna

Vi börjar med att lära känna er. Genom intervjuer och med er vision, företagskultur, mål och strategier som grund, skapar vi en gemensam bild av nuläge och framtida behov. Därefter tar vi fram specifika krav- och talangprofil(er). Ett dedikerat team bestående av kundansvarig och talent manager säkerställer att projekten snabbt och smidigt drivs hela vägen från start till mål.

Talent Eye 2

headhunting

Vi headhuntar toppkandidater direkt på högskolorna. Ansvarig talent manager gör en screening av kandidater i sitt nätverk och genomför en första intervju där fokus läggs utifrån vad ni är ute efter. En rekrytering har generellt större fokus på intresse och engagemang - vi vill bara matcha er med personer som brinner för samma sak som ni, medan ett kortare konsultuppdrag mer fokuserar på kompetens och meriter.

Talent Eye 3

djupintervjuer

Vi genomför djupintervjuer med alla kandidater vi tror passar för er. Tillsammans med kandidaterna identifierar vi deras respektive sweetspot - där de trivs och samtidigt presterar som bäst. Genom reflektion och samtal diskuterar vi intressen och värderingar. Allt för att hitta den kompetens och personlighet som matchar er.

Talent Eye 4

master-tester

Om ni så önskar tillhandahåller vi gärna Master-tester (MPA och/eller ACE) för kandidaterna då flera av oss i teamet är certifierade. Ett personlighets- eller kapacitetstest kan vara ett bra hjälpmedel när uppdraget ställer exceptionella krav på kandidaterna.

Talent Eye 5

Slutintervju

Baserat på headhunting, intervjuer och eventuella tester träffar ni de utvalda kandidater med störst potential att matcha er. Ni tar sedan beslut om vilka kandidater ni vill jobba med.

Talent Eye 6

Uppföljning & utvärdering

Under uppdragen är vi med och stöttar hela vägen. Vi har kontinuerlig kontakt med både er och kandidaterna för att säkerställa att alla parter är nöjda och trivs med samarbetet. Efter varje avslutat uppdrag utvärderar processen tillsammans och ser hur vårt samarbete ska utvecklas. Om så önskas presenterar vi även återkoppling ur kandidaternas perspektiv.